Догори

Думка експертів

 • Головна
  Головна Тут ви можете знайти всі повідомлення в блозі на сайті.
 • Категорії
  Категорії Відображає список категорій з цього блогу.
 • Мітки
  Мітки Відображає список тегів, які були використані в блозі
 • Блогери
  Блогери Пошук вашого улюбленого блогера з цього сайту.
 • Колективні блоги
  Колективні блоги Знайдіть свої улюблену команду блогів тут
 • Увійти
  Login Login form
Юрій Вдовенко

Юрій Вдовенко

Юрій Вдовенко ще не створив свою біографію

Украина и Беларусь на непростом современном этапе развития остаются странами, при описании отношений которых употребляется характеристика «добрососедские». Причем в данном случае речь идет как об официальном уровне, так и непосредственном взаимодействии на уровне «people-to-people». Вместе с тем за время существования независимых государств в новейший период истории можно наблюдать многочисленные ситуативные колебания в разных плоскостях двусторонних отношений. И в целом уровень сотрудничества между двумя странами, декларируемый как стратегическое партнерство, за годы независимости таковым содержанием, по сути, не наполнен.

Продовжити читання

Проголошена в 2014 році децентралізаційна реформа є однією з найбільш масштабних перебудов державного устрою та пов’язаних з ним сфер суспільної взаємодії в Україні. Стартовим та базовим документом щодо її реалізації є Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджена 01.04.2014 року з відповідними імплементаційними планами на 2014 та 2015 роки. 

Натомість, станом на початок 2015 року за відсутності внесених змін до Конституції України головні трансформації в даній царині пов’язані з впровадженням нового бюджетного та податкового законодавства, яке в початковому вигляді було прийнято 28.12.2014 року та наразі зазнає щомісячного доопрацювання.

За системного підходу внесення змін до Конституції України має супроводжуватись прийняттям відповідних базових законів, розроблених в єдиній загальній логіці, зокрема «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративно-територіальний устрій», «Про місцеві органи виконавчої влади» тощо. 

Іншими структурними блоками децентралізаційного законодавства, які потребують внесення змін є регіональна політика, ресурсне забезпечення, участь громадян, спеціальні та галузеві норми тощо. Їх часткова реалізація обмежується поки що лише прийняттям закону «Про засади державної регіональної політики». 

Разом з тим, щодо внесених до парламенту проектів законів, прийняття яких сприятиме реалізації реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, спостерігається певна фрагментарність та відсутність взаємоузгодженості з вищезазначеною Концепцію. З-понад десяти таких законопроектів більшість стосуються регулювання містобудівної діяльності, житлово-комунальних послуг та енергоефективності. 

Таким чином, основою здійснення реформи в найближчий час залишатимуться прийняті закони «Про співробітництво територіальних громад» з відповідним методичним забезпеченням та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», на виконання якого ще мають бути внесені зміни до низки діючих законів та розроблені окремі підзаконні акти. Реалізація вимог даних законів тісно пов’язана з вже прийнятими змінами до Бюджетного та Податкового кодексів, а також узгоджена з відповідними нормами закону «Про засади державної регіональної політики». 

При цьому головним стримуючим фактором щодо успішності впровадження новацій, визначених двома вищезгаданими законами, на даному етапі виступатиме процес переформатування законодавства щодо проведення виборів до органів місцевого самоврядування.

 

 

Продовжити читання

Реформа децентралізації, запроваджувана в Україні ґрунтується на європейському досвіді, зокрема від початку її реалізації за основу взята польська модель, фундаментом якої виступають спроможні місцеві бюджети.

Механізм перетворень української системи має реалізовуватись через формування законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням повноважень та їх ресурсного забезпечення відповідно до вимог затвердженої Концепції (зміни до бюджетного, податкового, ресурсного законодавства тощо). Проблемні явища у вітчизняній фіскально-бюджетній сфері накопичувались роками, що зобов’язує до їх вирішення в рамках зміни діючої бюджетної системи. Впроваджувані фіскально-бюджетні новації мають чітко розмежувати джерела доходів бюджетів та повноваження між рівнями влади та гілками влади й передбачати:

- визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатних забезпечити доступність та належну якість публічних послуг, а також необхідної для цього ресурсної бази;

Продовжити читання

Політика ЄС «Східне Партнерство» протягом всього свого існування у переважній більшості отримує від експертів негативні оцінки, але попри це продовжує функціонувати та розвиватись. У найближчій перспективі не йдеться про її згортання, а навпаки, з’являються все нові інструменти, спрямовані на зближення країн-учасниць з ЄС у різноманітних сферах.

Продовжити читання

Одна з найбільш всеохоплюючих реформ, на порозі якої стоїть Україна – реформа децентралізації. З одного боку проведення реформи регулюється офіційним документом – Концепцією реформування органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженою ще першого квітня цього року. З іншого боку є значні очікування громадян, які далеко не в усьому співпадають з офіційним документом.

Продовжити читання