Догори

K2_FriPMEESTE_September+0300RSepPMEEST_FriPM2020

K2_FriPMEESTE_September+0300RSepPMEEST_Sep+03005EEST15 K2_FriPMEESTE_September+0300RSepPMEEST_2020EPMR

Ініціатива «Цифрові трансформації в Україні: чи відповідають вітчизняні інституційні умови зовнішнім викликам та європейському порядку денному?»

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень розпочав реалізацію ініціативи «Цифрові трансформації в Україні: чи відповідають вітчизняні інституційні умови зовнішнім викликам та європейському порядку денному?» в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейською Комісією. 

Метою ініціативи є розробка дорожньої карти (шляхів) вдосконалення системи роботи українських владних інституцій для розвитку цифрового потенціалу України відповідно до європейських тенденцій.

Ініціатива реалізується протягом серпня–жовтня 2020 року та передбачає взаємодію з центральними органами виконавчої влади, дотичними до прийняття рішень у сфері цифрового розвитку України, науковою спільнотою, зацікавленою в цифровому розвитку України та бізнес-структурами, зацікавленими в законодавчих змінах, що сприятимуть їх проникненню до європейського цифрового ринку.

За результатами дослідження планується розробити аналітичний документ з наступними основними змістовними елементами:

  1. Аналіз ситуації у сфері надання телекомунікаційних послуг та відповідної інфраструктури
  2. Аналіз ринку електронних довірчих послуг та сфери безпеки в цифровій економіці
  3. Аналіз стану сфери електронної торгівлі
  4. Аналіз сфери цифрових навичок
  5. Дослідження сфери інформаційно-комунікаційних технологій, інновацій та Startup-екосистем
  6. Аналіз системи електронного здоров’я

Дослідження спрямоване на аналіз ситуації, що склалася та розробку рекомендацій для здійснення подальших кроків, необхідних для налагодження системи роботи українських органів влади для інтеграції України до європейської цифрової спільноти. 

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП).

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) - унікальна багаторівнева регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС СхП - це позапартійна доброчесна неурядова організація.