Догори

Тернопільська обласна громадська організація «Дослідницький Центр соціальних технологій»

м.Тернопіль,  https://rcfst.blogspot.com/

Тернопільська обласна громадська організація «Дослідницький Центр соціальних технологій» створена в 1999 р.

Мета організації:

Розробка та впровадження інноваційних соціальних технологій, які мприяють проведенню прогресивних суспільних реформ, захист законних прав, свобод та спільних творчих інтересів її членів

Основні завдання:

  • Організація та фінансування науково-прикладних досліджень на соціальну, економічну, політологічну та правову тематику;
  • Формування прогресивного світогляду вітчизняних підприємців, пропаганда цінностей кооперації, співпраці і партнерства;
  • Сприяння розвитку міжнародної співпраці в галузі науки, освіти, культури, економіки;
  • Впровадження загально гуманних засад розвитку суспільства, пропаганда універсальних прав людини.

Діяльність організації.

За весь період діяльності організацією проведено більше сотні круглих столів, тренінгів, семінарів, конференцій, засідань експертних, фокусних та робочих груп з суспільно важливих питань. За участю Цкетру проведено більше 10 громадських слухань з актуальних питань соціально-економічного розвитку міста Тернополя, а саме: обговорення стратегічних планів комунальних підприємств тепло та водопостачання, перевезення пасажирів та багажу міським громадським транспортом, житлово-комунального господарства, забудови міста, тощо.

            Члени Центру неодноразово приймали активну участь в роботі дорадчих комітетів програм міжнародної технічної допомоги. Серед них: Програма «Поширення досвіду реформування міського водопостачання», Програма «Реформування тарифів та реструктуризація комунальних підприємств в Україні», Проект «Пошук та підготовка молодих лідерів місцевого самоврядування», Проект«Вибори та політичні процеси (ЕРЗ)», Проект«Свобода вибору», Проект підтримки розвитку підприємництва БІЗПРО в Україні, Програма «Реформа місцевих бюджетів в Україні», Проект «Економічний розвиток міст».

Ключові проекти, в реалізації яких Центр виступав партнером.

Проект «Розширення навчальних послуг та дорадчої допомоги АМУ» (2005-2008). Проект реалізовувався Асоціацією міст України. Працівники Центру приймали участь в його реалізації в якості тренерів фахових майстерень та тренінгів, учасниками яких були представники органів місцевого самоврядування Тернопільської області. Проект був спрямований на сприяння становленню демократичної, правової держави та громадянського суспільства в Україні шляхом зміцнення інституту місцевого самоврядування через підвищення професійного потенціалу (професійної здатності) працівників місцевого самоврядування та надання їм необхідної юридичної допомоги, формування ефективних механізмів захисту прав та законних інтересів територіальних громад задля забезпечення сталості розвитку, покращення умов життя населення українських сіл, селищ та міст. За час проекту проведено більше 40 семінарів на різні актуальні теми муніципального управління, юристами проекту надано більше 17 юридичних консультацій міським та селищним радам.

            Фінансова підтримка: Агентство США з міжнародного розвитку. Контактні особи: Томнюк Олена, голова департаменту з міжнародної політики Асоціації міст України, тел.(044) 486 28 78; Рачкевич Віктор, координатор проекту від Агентства США з міжнародного розвитку, тел. (044) 537 46 32.

Участь в Проекті підтримки розвитку підприємництва БІЗПРО в Україні (проект виконувався у восьми областях України). Протягом 2004-2005 рр. Центр був партнером Тернопільського громадського об’єднання «Асоціація споживачів» у виконанні проекту. Одним із завдань проекту було розробканормативно – правових актів регіонального рівня для покращення регуляторного середовища для розвитку підприємництва. З метою визначення основних бар’єрів для ведення підприємницької діяльності в червні 2004 року було проведено фокус-групове соціологічне дослідження. Воно показало високий рейтинг проблемності в отриманні документів дозвільного характеру і складність доступу до інформації про проекти рішень місцевої влади, які стосуються господарської діяльності. Далі були проведені обласні навчальні семінари на теми: «Впровадження на місцевому рівні вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності органами та посадовими особами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади», «Забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики та запровадження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності». Під час семінарів учасники, а це представники влади, бізнесу, громадських організацій ознайомилися із принципами регуляторної реформи, окреслили низку питань, які потребують регулювання чи дерегуляції. Консультантами проекту було розроблено проекти 14 регуляторних актів, 7 з яких, були прийняті Тернопільською і Чернівецькою міськими радами, а в липні 2005 року (ще до прийняття Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності») в рамках проекту відкрито єдиний дозвільний офіс в м. Тернополі.

            Фінансова підтримка: Агентство США з міжнародного розвитку.

Проект «Підвищення безпосередньої участі громадян в плануванні соціально-економічного розвитку смт.Коропець Тернопільської області» (2008). Центр був партнером Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України у виконанні даного проекту. Проектом проведено просвітницьку роботу серед населення щодо прав та механізмів впливу територіальної громади на регіональну політику в сфері охорони навколишнього природного середовища та розвитку рекреаційних ресурсів. Спільно з місцевою громадою розроблено проекти нормативно-правових документів, що визначають майбутній економічний та соціальний розвиток територіальної громади смт.Коропця на основі використання місцевих рекреаційних ресурсів (Концепція використання місцевих рекреаційних ресурсів для економічного та соціального розвитку смт.Коропця, середньострокова Програма покращення природного навколишнього середовища та розвитку місцевих рекреаційних ресурсів на території Коропецької селищної ради, План розвитку місцевих рекреаційних ресурсів на 2008 рік).

            Фінансова підтримка: Міжнародний фонд «Відродження».

Проект «Впровадження ефективних механізмів участі громадян в реформуванні житлово-комунального господарства м.Кременця» (2009). Центр був партнером Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України у виконанні даного проекту. Проектом проведена інформаційно-просвітницька кампанія для формування готовності мешканців багатоквартирних будинків до створення ОСББ та надана організаційно-технічна допомога ініціативним групам в підготовці та проведенні установчих зборів по створенню ОСББ, ініціативні групи пройшли короткий навчальний курс по створенню та організації роботи ОСББ.

            Фінансова підтримка: Міжнародний фонд «Відродження».

Проект «Створення та підтримка діяльності Регіонального ресурсного центру розвитку сільського (зеленого) туризму “Дністровський каньйон“» (2009-2010). Центр був партнером Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України у виконанні даного проекту. Метою проекту було впровадження інноваційної моделі розвитку сільського (зеленого) туризму як одного з інструментів мобілізації внутрішніх можливостей сільських громад Тернопільського Подністров’я в подоланні наслідків економічної кризи. Інноваційність підходу полягала в реалізації стратегії спільної діяльності – ефективність сільського туризму для окремої садиби (чи громади) можлива тільки за умови спільної участі в створенні атракційної (туристичної) привабливості всього мікрорегіону. Для розвитку в цільовому мікрорегіоні сільського (зеленого) туризму створені необхідні ресурсні передумови, сформовано зацікавлену позицію місцевої влади і позитивні очікування серед господарів-подвірників, створено сайт ресурсного центру www.dnister.te.ua.

            Фінансова підтримка: Міжнародний фонд «Відродження».

Проект «Впровадження моделі функціонування ефективного ОСББ» (2010). Центр був партнером Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України у виконанні даного проекту. Проектом пропонується методичний підхід до вирішення проблеми відсутності професійних управителів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а саме: поєднання інтенсивного навчального курсу для активу ОСББ м.Кременця з практичною консультативною допомогою від діючих ОСББ двох інших малих міст Тернопільської області – Бережан і Чорткова – в котрих розвиток ОСББ в цілому пройшов етап становлення. Для підтримки подальшого розвитку ОСББ в рамках проекту розроблена «Програми муніципальної підтримки переходу багатоквартирних будинків до самостійного управління».

            Фінансова підтримка: Міжнародний фонд «Відродження».