Догори

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ – громадська організація, яка була створена в м. Херсоні в квітні 2006 року викладачами і студентами Херсонського національного технічного університету з ініціативи Володимира Коробова.

Основна мета Центру – стали дослідження перспектив врегулювання молдо-придністровського конфлікту, стану і динаміки україно-молдовських відносин, транскордонного співробітництва на молдавському і придністровському напрямках.

Протягом 2006 – 2013 рр. представники Центру брали участь у багатьох заходах, конференціях, круглих столах, присвячених придністровському конфлікту в Україні, Молдові, Придністров’ї і Польщі; брали активну участь у міжнародних проектах, зокрема, в проекті ІМПАКТ.

Експерти Центру виступали з публікаціями з придністровської тематики в ЗМІ та в наукових виданнях в Великобританії, США, Польщі, Молдові. Зокрема, отримали резонанс наступні публікації:

  1. Коробов В.К., Бянов Г.Н. Украинизация миротворческого процесса: перспективы и направления повышения роли Украины в приднестровском урегулировании // Международное право и реалии современного мира. Научн. изд. – ЦСПИ «Перспектива». – Тирасполь: 2006. - С. 257-261.
  2. Коробов В.К., Бянов Г.Н. Обновление Приднестровья: изменить или обладить? – Херсон, Центр исследований Южно-украинского пограничья, издательство «Надднипряночка», 2006. – 28 с.
  3. Wolodymyr Korobov. Struktura I znaczenie interesov Ukrainy w Naddniestrzu i w regione // Konflikt niskiej intensywnosci w Naddniestrzu. Pod redakcja M.Celewicza, J.Kloczowskiego, M.Pietrasia. Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej. Zaklad Stosunkow Miedzynarodowych Wydzialu Politologii Universytetu Marii Curie-Sklodowskiej. Lublin, 2006.- p. 141-146.
  4. Vladimir Korobov, Georgii Byanov. The ‘Renewal’ of Transnistria. // Journal of Communist Studies and Transition Politics (FJCS), Vol. 22, No. 4, December 2006, pp. 517-528. ISSN 1352-3279, print/ 1743-9116 online DOI: 10.1080 / 13523270601019581 © 2006 Taylor & Francis.
  5. Korobov V. Contributia Ucrainei la crearea macroregiunii economice commune cuprinse intre Marea Neagra si Nistru. // Moldova-Transnistria: Eforturi comune pentru un viitor prosper. Aspecte ecoonomice = Молдова-Приднестровье: Общими усилиями – к успешному будущему. Экономические аспекты = Moldova-Transdniestria: Working Together for a Prosperous Future. Economic Aspects / colegiul de red.: Denis Matveev, Galina Selari, Elena Bobkova, Bianka Cseke.- Ch: “Cu drag” SRL, 2009.- С. 25-41.
  6. Korobov V. A Ukrainian contribution to the formation of the common “Dniester/Nistru – Black Sea coast” economic macro-region // Moldova-Transnistria: Eforturi comune pentru un viitor prosper. Aspecte ecoonomice = Молдова-Приднестровье: Общими усилиями – к успешному будущему. Экономические аспекты = Moldova-Transdniestria: Working Together for a Prosperous Future. Economic Aspects / colegiul de red.: Denis Matveev, Galina Selari, Elena Bobkova, Bianka Cseke.- Ch: “Cu drag” SRL, 2009.-
  7. Vladimir Korobov and Georgiy Byanov, “Ukraine: Inconsistent Policy toward Moldova,” in Moldova: Arena of International Influences, ed. Marcin Kosienkowski and William Schreiber (Lanham, MD: Lexington Books США). – 2012. - pp. 219-235.

Експерти Центру розробляли тему українізації придністровського врегулювання, захисту українських інтересів в контексті регіонального конфлікту, обґрунтування безпеки України в контексті придністровського врегулювання. Діяльність Центру мала певний міжнародний резонанс, експерти Центру користувалися авторитетом в Молдові і Придністров’ї.

В 2007-2008 рр. Проведено 3 соціологічних дослідження в Придністров’ї. Центр постійно вів діалог з проблем придністровського врегулювання з польським експертним співтовариством. 01.12.2005 г. представники Центру взяли участь в конференції з придністровського питання в м. Любліні, а 16.05.2007 р. спільно з Інститутом Східної Європи у м. Люблін (Польща) проведено круглий стіл «Внутрішньополітична динаміка Молдови і Придністров’я в контексті регіонального конфлікту». В червні 2007 р. в Центрі відбулося стажування польського спеціаліста з Придністров’я – Марчина Косенківського.

З кінця 2013 року ситуація в україно-молдавських, україно-придністровських відносинах змінилася, діяльність Центру на даному напрямку вже не могла бути ефективною. Виникла проблема зміни пріоритетів діяльності Центру.

Центр переорієнтувався зокрема, на питання регіональної політики, регіонального розвитку і стратегії регіонального розвитку. Певну роль відіграла участь Центру у проекті: «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку». Велику роль в цьому відіграє партнерство з Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів). Партнери проекту: Інститут громадянського суспільства (м. Київ), Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» (м. Київ), Офіс Ради Європи в Україні (м. Київ). Мета проекту: підвищення ефективності державної політики у сфері регіонального розвитку шляхом залучення мережі аналітичних організацій громадянського суспільства для розробки, аналізу та моніторингу стратегій регіонального розвитку в Україні та впровадження рекомендацій по вдосконаленню стратегій регіонального розвитку на строк до 2020 року.

Центр увійшов до створеної Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень Асоціації регіональних аналітичних центрів України, бере активну участь у спільних проектах, зокрема, по моніторингу Центру надання адміністративних послуг.

Надалі Центр планує продовжити роботу по транскордонному співробітництву із Республікою Молдова, дослідженню регіональної політики і створенню мережі аналітичної роботи на районному рівні на Херсонщині. Буде продовжена спільна робота з партнерами з Асоціації регіональних аналітичних центрів України.