Догори

Громадська організація "Академія стратегічних досліджень"

Мета діяльності:

статутна - задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів;  сприяння самореалізації наукового, творчого, політичного та культурного потенціалу громадян, популяризації національної культури та глобальнихiнформаційних досягнень. 
місія - обєктивне дослідження суспільних, політичних, економічних та культурних процесів в Україні і світі та вироблення стратегій реагування та впливу на них

Основні напрямки діяльності:

- Аналітичний моніторинг політичних та економічних подій за фіксований хронологічний період (щотижневий, щомісячний, щоквартальний, піврічний, річний) з акцентом на певні суспільні сфери, персоналії, державні та політичні інституції, галузі економіки, регіони України.

- Політична та економічна аналітика: ситуативний аналіз, розробка комплексних проектів розвитку інституцій та територій, моделювання ситуацій, таргетування цілей і ризиків у політичних та бізнес-проектах, сценарування і прогнозування.

-Аналіз законодавства, розробка та правова експертиза проектів документів (запитів і звернень, концепцій, державних програм), розробка рекомендацій щодо законодавчих ініціатив. Методики дослідження текстів: герменевтика, контент-аналіз, івент-аналіз.

-Надання консультацій з питань партійного будівництва та розвитку: розробка ідеологічних засад партійно-політичної діяльності, структури партійного менеджменту, програм роботи в періоди між виборами та підготовки до виборів.