Догори

12

січ. 2016

Опубліковано в Новини фонду

ЧММГО «ПОЛІСЬКИЙ ФОНД МІЖНАРОДНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ОГОЛОШУЄ ТЕНДЕР НА ПОШУК АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Чернігівська міська молодіжна громадська організація    «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» (далі – Поліський фонд) оголошує тендер на пошук аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності Поліського фонду за 2015 рік. Аудит має бути проведений незалежним і кваліфікованим аудитором, який має досвід проведення аудиту в громадських організаціях, у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB).

Аудит має розпочатися не раніше 25 січня 2016 року і аудитор має надати організації аудиторський звіт про результати аудиту не пізніше 20 лютого 2016 року.

Завдання та обсяг аудиту:

Провести аудит фінансової діяльності Поліського фонду за 2015 рік, а саме:

 • Аналіз облікової системи Поліського фонду та її відповідність законодавству України (аналіз облікової політики, аналіз системи бухгалтерського обліку організації та їх відповідність)
 • Перевірка повноти та точності відображених рахунків в обліковій системі
 • Перевірка фактів понесення витрат (перевірка наявності первинних документів – рахунків-фактур, накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), банківських виписок, що підтверджують факти понесення витрат)

Перевірка відповідності характеру витрат розділам бюджетів проектів:

 • Перевірка повноти та точності відображення первинних документів, що підтверджують понесені витрати в системі обліку, та дотримання національних принципів обліку.
 •  Перевірка, яким чином документуються витрати на заробітну плату та чи можлива перевірка цих витрат.
 • Перевірка чи дотримується Поліський фонд правил та процедур сплати податків та соціальних внесків
 • Надати висновок про фактичне фінансове становище організації станом на 01.01.2016 за результатами за період  1 січня 2015 по 31 грудня 2015 року.

Звітність аудитора

По завершенню перевірки Аудитор повинен представити Управлінський Лист в організацію, в якому міститься висновок аудитора і всі результати перевірки. Перелік результатів перевірки не обмежується обсягом робіт і аудитор має право звернутися з подальшими питаннями. Управлінський Лист повинен містити подробиці, що стосуються аудиту, використаної методології та обсягів аудиту та перелік усіх виявлених невідповідностей та недоліків, незалежно від їх суттєвості. Аудитор повинен зробити рекомендації щодо усунення будь-яких виявлених недоліків. Рекомендації повинні бути представлені в пріоритет. Аудитор повинен провести обговорення усіх моментів, вказаних в Управлінському листі з керівництвом Поліського фонду.

По закінченню аудиту та обговорення з з керівництвом організації усіх моментів, вказаних в Управлінському листі аудитор повинен надати Аудиторській Звіт, який буде містити аудиторську думку про достовірність річної фінансової  звітності організації та про відповідність системи внутрішнього контролю організації. Аудиторський Звіт повинен містити посилання на те, що аудит був виконаний кваліфікованим аудитором у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC).

Аудиторський Звіт повинен містити підпис відповідального аудитора, заголовок та назву аудиторської фірми.

Аудиторський Звіт не повинен перевищувати 20 сторінок, повинен бути написаний українською  та англійською мовами. 

Аудиторський Звіт надається організації в трьох друкованих копіях (англійською і українською мовою). 

Умови участі у тендері

Компанія, яка подається на тендер повинна до 22.01.2016 року надіслати Тендерні пропозиції та додатки  поштою чи подати за адресою:

ЧММГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень»

вул. Мстиславська б. 14 кв. 11

м. Чернігів,

14000,

Тендерні пропозиції в електронному вигляді слід надіслати на e-mail pf33111215@gmail.com 

Для участі у конкурсі претенденти подають, такі документи:

 1. Свідоцтво/виписку про включення аудиторської компанії до реєстру аудиторських фірм (копія).
 2. Сертифікати на право займатись аудиторською діяльністю (копія).
 3. Документи, які підтверджують, що організація може проводити перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB) (копія).
 4. Документи, які підтверджуються досвід роботи компанії з неприбутковими організаціями.
 5. Комерційну пропозицію та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції.

Контактні особи Поліського фонду:

1. Бухгалтер,

   Муравйова Олена

   pf33111215@gmail.com

   050-3343572

2. Менеджер,

   Корявець Максим

   pfirs@ukr.net

   063-5794655