Догори
Поліський фонд

Поліський фонд

У Чернігові 20-21 вересня представники організацій громадянського суспільства задекларували наміри щодо співпраці в рамках Асоціації регіональних аналітичних центрів. Меморандум був підписаний представниками 16 аналітичних центрів з різних областей України під час установчого засідання, що відбулося у приміщенні готельно-туристичного комплексу «Придеснянський». Цей акт став одним з кроків на шляху до реалізації проекту «Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України».

Проект реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень у партнерстві з Міжнародною Асоціацією Інституцій Регіонального Розвитку “МАІРР” та Асоціацією аналітичних центрів за відкрите суспільство (PASOS) за підтримки Європейського Союзу.

Організатором засідання виступив Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень (PFIRS). 

Photo 1

Даний захід став логічним етапом проекту після реалізації його навчальної складової: проведення двох тренінгів, присвячених питанням надання адміністративних послуг в Україні та країнах Європейського Союзу та розгляду системи моніторингу надання адміністративних послуг в Україні, які відбулися у містах Ужгород (на початку травня 2013 року) та Чернігів (наприкінці липня 2013 року).

Модераторами засідання виступили: Максим Корявець (керівник проекту, менеджер PFIRS), Геннадій Максак (ментор проекту, президент PFIRS), Євген Романенко (ментор проекту, віце-президент PFIRS).  

У ході установчого засідання відбулося:

-     обговорення та погодження тексту Меморандуму 
про взаємодію та співробітництво регіональних аналітичних громадських організацій України у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів;

-     підписання Меморандуму про взаємодію та співробітництво регіональних аналітичних громадських організацій України у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів;

-     обговорення та удосконалення Методології моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг у регіонах України.

Саме підписання Меморандуму про взаємодію та співробітництво регіональних аналітичних громадських організацій України 20 вересня 2013 року підтвердило наміри організацій громадянського суспільства аналітичного спрямування із 16-ти областей України співпрацювати у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів.

Асоціація регіональних аналітичних центрів – це ініціативна група організацій громадянського суспільства аналітичного спрямування, які поділяють ідеологію впровадження ефективної місцевої та державної публічної політики, працюють задля формування суспільного запиту на результати досліджень з  широкого кола економічних, соціальних, політичних питань, сприяння їх втіленню, а також створення клімату для консолідованої та усвідомленої підтримки економічного та суспільно-політичного розвитку України. 

Photo 3

Photo 4

До складу Асоціації увійшли такі аналітичні організації: громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку», Луцька міська громадська організація «Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу», Дніпропетровська обласна громадська організація «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики», Асоціація громадських організацій «Соціально-економічні стратегії і партнерства», громадська організація «Лабораторія досліджень ТЦК», Центр Східно – Європейських ініціатив «Бахчисарайська стратегія», громадська організація «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону», громадська організація «Центр аналітичних досліджень», Полтавська обласна громадська організація «Аналітичний центр «Бюро економічних та соціальних досліджень», Школа політичної аналітики «Поліс», Харківська обласна громадська організація «Фонд місцевої демократії», Центр досліджень південноукраїнського прикордоння, громадська організація «Агентство стратегічних досліджень» (АСД), Чернівецька обласна громадська організація «Буковинська агенція регіонального розвитку», громадська організація «Сприяння міжкультурному співробітництву» та Чернігівська міська молодіжна громадська організація «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень».   

Місією Асоціації є якісне оновлення та поліпшення соціально-економічного становища України шляхом сприяння впровадженню ефективної соціально-економічної політики, розвитку громад, інтенсифікації регіонального розвитку, інтелектуальної та інформаційної підтримки процесів демократичних перетворень та економічних реформ в Україні на основі демократичних цінностей. Передбачається, що діяльність Асоціації базуватиметься на засадах неупередженості, професійності, аполітичності та здійснюватиметься у форматі підготовки та реалізації спільних заходів, проектів і програм. 

page11

page2

page3

Photo 6

У рамках проекту «Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України» Асоціація здійснюватиме моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг в обласних центрах 15-ти регіонів України (у Вінницькій, Луцькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кримській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Одеській областях).

З цією метою під час установчого засідання 21 вересня 2013 року відбулося обговорення та доопрацювання Методології моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг у регіонах України, розробленої на основі напрацювань тренерів-консультантів під час реалізації навчальної частини проекту (а саме: Габора Петері, виконавчого директора Local Governance Innovation & Development Ltd. (LGID); Теванней Шюді Аннамарії, консультанта LGID; Гашпара Матяша, експерта LGID; Олега Лукші, консультанта Асоціації міст України, члена правління Асоціації Агенцій регіонального розвитку України; Наталії Носа, президента Міжнародної Асоціації інституцій регіонального розвитку «МАІРР») та з урахуванням досвіду існуючих на сьогодні практик моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг в Україні.                                       

Моніторингова діяльність Асоціації регіональних аналітичних центрів починається з 1 жовтня 2013 року і триватиме більше року. Проміжні результати моніторингу регулярно висвітлюватимуться у загальнонаціональних та регіональних ЗМІ України. 

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Відповідальність за зміст даної публікації покладається виключно на Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. Інформація, наведена в даній публікації, ні за яких обставин не може розглядатися як така, що відбиває позицію Європейського Союзу.

Європейський Союз складається з 28-ми держав-членів, які вирішили послідовно об’єднати свої ноу-хау, ресурси та долі. Протягом 50-ти років розширення вони разом створили зону стабільності, демократії та сталого розвитку, підтримуючи при цьому культурне розмаїття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне розділяти свої досягнення та цінності з країнами і народами за його межами.

Сайт Представництва Європейського Союзу вУкраїні: 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/

Сторінка у мережі Facebook:

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine

Контактна інформація:

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень

14005, Чернігів, пр. Миру 68, оф. 916

тел. +38 (0462) 661127,

www.pfirs.org, e-mail:  pfirs@ukr.net

20 грудня 2013 року в м. Києві Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень провів підсумкову прес-конференцію проекту «Зона вільної торгівлі з ЄС: очікування регіонів напередодні підписання Угоди про Асоціацію», який реалізовано Поліським фондом (м. Чернігів) у співпраці з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (м. Київ), другою робочою групою Української національної платформи Східного Партнерства та Асоціацією регіональних аналітичних центрів за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

За словами Геннадія Максака, президента Поліського фонду, проект був спрямований на розгортання на регіональному рівні широкої дискусії щодо викликів та переваг створення Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та  ЄС (ПВЗВТ) напередодні підписання Угоди про асоціацію. Особливістю проекту стало залучення до обміну думками експертів з регіонального бізнес-середовища, місцевих споживачів, представників владних установ, політиків, громадських активістів, науковців. Тобто до неупередженого, прагматичного обговорення наслідків та ризиків ПВЗВТ були широко залучені представники місцевих громад.

«Підготовка та реалізація проекту проходили на тлі позитивних очікувань щодо результатів Вільнюського самміту. Але, незважаючи на непідписання Угоди про асоціацію, напрацьовані нами матеріали та пропозиції не тільки не втрачають своєї актуальності, але й можуть бути використані для обґрунтування необхідності подальшого поглиблення економічної інтеграції з країнами-членами Європейського Союзу», – зазначив Геннадій Максак.

«Проведення дискусійних «круглих столів» у 14 областях засвідчило, що напередодні Вільнюського самміту в регіональних експертних колах переважала думка про економічну доцільність подальшого поглиблення економічної співпраці з Європейським Союзом», – повідомив Євгеній Романенко, віце-президент Поліського фонду. Під час дискусій в різних регіонах експерти доходили спільних висновків про те, що найбільший зиск від створення ПВЗВТ матимуть споживачі та великий бізнес. Серед безпосередніх переваг найчастіше згадувалася спрощення доступу вітчизняних виробників на європейські ринки, зростання обсягів експорту до країн ЄС. Регіональні експерти відзначали, що поліпшення інвестиційного клімату стане результатом впровадження прозорих „правил гри” та проведення інституційних реформ на загальнонаціональному рівні. Між тим ПВЗВТ несе для регіональних економік і низку викликів, найбільш очікуваними з яких є необхідність модернізації існуючих підприємств та впровадження європейських стандартів якості товарів і послуг.

Експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віктор Гречин, який в якості запрошеного експерта брав участь у „круглих столах”, висловив розчарування тим, що Угоду про асоціацію не було підписано на саміті у Вільнюсі.

„У переважній більшості очікування громадськості у регіонах з приводу запланованого підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС були самими позитивними. Більшість експертів, представників бізнесу і держслужбовців розуміли, що підписання Угоди про асоціацію саме по собі не вирішить наявних економічних проблем, однак створить таке законодавче і інституційне поле, на якому працювати, займатися бізнесом буде простіше і рентабельніше – через більшу прозорість, створення рівних умов для всіх учасників ринку, зниження монополізації в окремих секторах економіки тощо. Завдяки тому, що відоме Розпорядження КМУ №905-р було опубліковане в останні йдень „круглих столів”, інтрига не була похована передчасно, і 21 листопада у Луганську ми мали змогу пересвідчитись, що громадськість цього східного регіону України має такі само оптимістичні очікування напередодні підписання Угоди про асоціацію і утворення ПВЗВТ, як і більшість обласних громад України. Базуючись на вибірці із 14 областей, ми можем зробити висновок про наявність самої широкої підтримки підписання Угоди про асоціацію населенням України – хотілось би, щоб чинними керівниками держави цей факт був мудро врахований”, – зазначив Віктор Гречин.

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський підсумував виступи інших учасників, відзначивши важливість і корисність громадських обговорень актуальних економічних питань, що стоять перед державою.

„Питання підписання чи непідписання Асоціації з ЄС належить до тих, що визначають архітектуру економічної політики держави у довгостроковому періоді. Важливість цього питання мала би змусити осіб, від яких залежить прийняття важливих рішень, максимально врахувати економічну складову і відмежовуватися від надмірного волюнтаризму чи політизації. Ми вважаємо, що суттєвих пересторог економічного характеру для непідписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі не було. Якщо є інтерес у проведенні додаткових досліджень – такі дослідження можна провести, але знову ж таки – необхідно проводити ґрунтовний аналіз, дотримуючись наукової методології, будь-яка політизація чи необґрунтовані висновки тут є неприпустимими”, – підкреслив Ігор Бураковський.

Проект засвідчив, що на регіональному рівні є гостра потреба в подальшому об’єктивному та неупередженому обговоренні економічної складової поглиблення співпраці з ЄС на основі кількісного аналізу наслідків створення ПВЗВТ. При цьому існує запит саме на аналітику та рекомендації в розрізі економіки окремих областей, що зумовлюється передусім специфікою регіональних проблем. Запитувачами такої інформації є як місцеві органи влади, так і бізнес, громадськість, науковці. Відсутність кількісних оцінок ефектів наслідків та викликів ПВЗВТ для окремих регіонів гальмує формування суспільного запиту на вектор подальшої інтеграційної політики України, сприяє політизації процесу підписання Угоди про асоціацію.

Проект «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку» Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) за підтримки Європейського Союзу

Метою проекту є підвищення ефективності державної політики у сфері регіонального розвитку шляхом залучення мережі аналітичних організацій громадянського суспільства до громадського моніторингу та вдосконалення стратегій регіонального розвитку в Україні.
 

До участі у проекті та входження до Асоціації регіональних аналітичних центрів запрошуються регіональні аналітичні громадські організації, що мають можливість здійснювати моніторингово-аналітичну діяльність у наступних регіонах України (цільові області відбору): Житомирська область, Закарпатська область, Запорізька область, Івано-Франківська область, Кіровоградська область, Львівська область, Сумська область, Тернопільська область, Хмельницька область.

Відібрані аналітичні центри візьмуть участь у двох триденних тренінгах та серії робочих зустрічей з питань розробки та аналізу стратегій регіонального розвитку; увійдуть до складу робочих груп з підготовки стратегій регіонального розвитку при місцевих органах влади; будуть запрошені до участі в міжнародній конференції у м. Київ; здійснюватимуть перспективний аналіз стратегій регіонального розвитку та впровадження рекомендацій щодо їх вдосконалення, що також передбачає організацію та проведення публічних заходів з тематики проекту у цільових областях. 

У якості основних консультантів до проекту буде залучено спеціалістів у сфері регіонального розвитку з Інституту громадянського суспільства (м. Київ). Організаційну та інформаційну підтримку проекту здійснюватимуть Офіс Ради Європи в Україні (м. Київ) та Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» (м. Київ).

Для участі у відборі до проекту потрібно надати:

1.     Скановану версію свідоцтва про реєстрацію (або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) організації, що претендує на участь у проекті та входження до Асоціації регіональних аналітичних центрів.

2.     Заповнену аплікаційну заявку.

3.     Резюме представника від аналітичного центру, що безпосередньо братиме участь у проекті «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку».

4.     Рекомендацію від керівництва аналітичного центру, який делегує учасника на участь у проекті.

Повний пакет документів має бути надісланий не пізніше 18:00 28 лютого 2014 року на адресу pfirs@ukr.net (прохання у темі листа зазначити «ARAC»).

До участі у конкурсі допускаються тільки ті організації, які до вказаного терміну нададуть повний пакет документів.

Форму аплікаційної заявки можна завантажити на сайті Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень www.pfirs.org

 
 
Контактна інформація: Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, вул. Мстиславська, 14, офіс 11, Чернігів, Україна, 14000, тел. +38 (0462) 661127, www.pfirs.org, e-mail: pfirs@ukr.net
 
Контактна особа: менеджер Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень - Максим Корявець, тел.: +38 063 57 94 655, e-mail: pfirs@ukr.net
Кінець
Сторінка 39 із 39