Догори

12

лист. 2014

Опубліковано в Публікації

Східне Партнерство для малого бізнесу. Нові й старі ініціативи

Політика ЄС «Східне Партнерство» протягом всього свого існування у переважній більшості отримує від експертів негативні оцінки, але попри це продовжує функціонувати та розвиватись. У найближчій перспективі не йдеться про її згортання, а навпаки, з’являються все нові інструменти, спрямовані на зближення країн-учасниць з ЄС у різноманітних сферах.

Останнім часом Східне Партнерство згадується, насамперед, у зв’язку з підписанням Угод про Асоціацію Грузією, Молдовою та Україною. Особливу актуальність в цьому контексті отримують питання впровадження Поглиблених та всеосяжних зон вільної торгівлі.

Та, насправді, напрямок «Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС» є набагато ширшим. Однією з найбільш активних у даній платформі є Панель «Політика малого та середнього підприємництва». За цим напрямком свого часу була запроваджена окрема Флагманська ініціатива з підтримки малого та середнього бізнесу, спрямована на подолання різного роду труднощів на шляху розвитку малих і середніх підприємств (МСП) в країнах-учасницях Східного партнерства, зокрема таких як:

-       недосконала нормативна база регулювання підприємницької діяльності і відсутність механізмів налагодження міжрегіональних і міжнародних зв’язків;

-       брак доступних та/або економічно вигідних консультативних послуг для МСП;

-       брак фінансування внаслідок слаборозвинених ринків капіталу і триваючого перехідного періоду у фінансовому секторі.

Тому основними завданнями Ініціативи було визначено:

-       сприяння зближенню з політикою і нормативно-правовою базою ЄС в області малого і середнього підприємництва (Акт про малий бізнес);

-       налагодження співпраці між державними і приватними організаціями ЄС і країн-партнерів, зміцнення ділових зв’язків, як на регіональному рівні Східного Партнерства, так і між МСП країн-учасниць та ЄС;

-       поліпшення обміну інформацією з питань митного регулювання, кон’юнктури ринку, інтернаціоналізації МСП.

-       надання економічно вигідних консультативних послуг для МСП і нарощування внутрішнього потенціалу експертної підтримки;

-       поліпшення доступу до фінансування для МСП з метою сприяння економічному розвитку і пом’якшення наслідків фінансової кризи.

На першому етапі Ініціатива впроваджувалась завдяки трьом інструментам:

-       Інституційна технічна допомога: програма East-Invest під керівництвом EUROCHAMBRES;

-       Консультативні послуги: «розширена» програма TAM / BAS на чолі з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) за фінансування ЄС;

-       Програма фінансування: фінансовий механізм для МСП впроваджується спільно Європейським інвестиційним банком і ЄБРР.

Натомість, останнє засідання Панелі, яке відбулось у жовтні цього року засвідчило значне просування в даному напрямку. Зокрема, йдеться про розробку Стратегії розвитку Флагманської ініціативи до 2020 року, створення Консультативного офісу, а також оновлення інструментів підтримки діяльності в рамках Ініціативи (East Invest II, STAREP, Програма підтримки малого бізнесу ЄБРР тощо). Окремо слід відзначити проведення Бізнес-форумів, які стали знаковими подіями для МСП, і черговий з яких матиме місце у травні 2015 року в Ризі, як столиці головуючої в ЄС країни.

Принципово нові можливості для малого та середнього бізнесу з 2015 року відкриває щойно впроваджений інструмент «DCFTA Facility». В рамках даного інструменту МСП матимуть можливості компенсувати витрати по виконанню вимог, які виникають внаслідок впровадження зон вільної торгівлі, скористатись із підтримки для виходу на нові ринки, зменшити ризики, хеджувати валютні коливання, отримати технічну підтримку та стимулювання.

Тому за напрямком розвитку малого та середнього підприємництва у найближчі роки слід очікувати підвищення активності країн-учасниць щодо конвергенції з політикою ЄС. Принаймні з боку ЄС вживаються відповідні кроки і на даному етапі йтиметься здебільшого про спроможність країн-учасниць політики скористатись з тих можливостей, які пропонуються. Та слід зауважити, що прогрес буде відчутнішим за умови узгоджених міждержавних дій та широкого інформування МСП щодо наявних можливостей.

Вдовенко Ю.С., координатор Робочої групи №2 «Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнесртва.

Джерело: https://eap-csf.org.ua/