Догори

06

лист. 2018

Опубліковано в Новини фонду

Професійна освіта в аграрному секторі України: як подолати замкнуте коло проблем та стати кузнею якісних кадрів?

Вирішуючи проблеми аграрної профтехосвіти в Україні, слід зосередитися на збалансуванні інтересів усіх зацікавлених сторін, включаючи учнів, працівників навчальних закладів, роботодавців та ін. Така основна думка була висловлена під час презентації та обговорення результатів дослідження, проведеного Центром транскордонного співробітництва (в рамках проекту «Сприяння регіональній професійній освіті у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій в країнах Східного партнерства»), під час Щорічної конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 3 листопада 2018 року у Києві.

 

Хронічне недофінансування закладів освіти та недостатня мотивація підприємств брати участь у підготовці кадрів – це дві сторони одної медалі, які перешкоджають перетворенню вітчизняної аграрної профтехосвіти на кузню якісних, затребуваних кадрів для аграрного сектора.

Крім того, експерти оцінили дієвість чинних програм розвитку та підтримки освіти в аграрному секторі. Точковий характер та неспроможність кардинально поліпшити ситуацію: такий вердикт отримали як державні, так і міжнародні програми від бенефіціарів.

Втрачені можливості – цими двома словами можна охарактеризувати вплив міжнародних проектів на аграрну профтехосвіту. Через необізнаність та низький ступінь залученості до таких проектів аграрні ПТНЗ втрачають можливості покращення матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації викладачів і вдосконалення навчальних планів, налагодження обміну практикантами.

«Національна системи аграрної профтехосвіти потребує перезавантаження з урахуванням соціально-демографічних, зовнішньоекономічних та секторальних трендів. В іншому випадку аграрний сектор країни вже у найближчій перспективі очікує кадровий голод”», – зауважив заступник голови Ради Центру транскордонного співробітництва Борис Уваров.

На основі проведеного дослідження експерти розробили ряд рекомендацій, адресованих органам влади, роботодавцям та закладам профтехосвіти.

1

Зокрема, органам влади, що наділені відповідними повноваженнями, необхідно:

 • розпочати перехід від традиційних бюджетних до інвестиційно-орієнтованих моделей фінансування на основі сучасних ринкових та навчальних систем фінансування;
 • розглянути можливості укрупнення аграрних професій та внести відповідні зміни до законодавства;
 • при розробленні державних вимог до змісту профтехосвіти врахувати необхідність включення до загальнопрофесійних компетенцій: знань щодо правил світової торгівлі, сільськогосподарської політики ЄС, умінь у сфері розвитку продуктивності та технічного розвитку, екологічної безпеки, сталого розвитку;
 • переглянути та модернізувати чинні концепції інформаційних систем ринку праці на основі підбору та використання диверсифікованих джерел даних (статистичної та адміністративної інформації, дослідження підприємств, дослідження випускників);
 • розробити план популяризації профтехосвіти в аграрній сфері та передбачити можливості часткового фінансування роботодавцями створення та трансляції рекламних сюжетів, спрямованих на підвищення престижу робітничих аграрних професій.

Роботодавцям рекомендується розробити рамкові плани дій щодо покращення послуг професійної освіти за допомогою масштабного застосування практик державно-приватного партнерства (спонсорська підтримка окремих навчальних закладів з боку підприємств; інвестиції у навчально-практичні центри за допомогою державних програм; організація стажувань для надання практичного досвіду та забезпечення виробничого навчання).

2

Закладам профтехосвіти необхідно:

 • налагодити співпрацю з міжнародними та вітчизняними фондами для фінансової підтримки участі учнів та викладачів в міжнародних програмах; активізувати інформаційні кампанії; забезпечити відповідну інформаційно-консультаційну підтримку;
 • впроваджувати методи формування особистості, здатної до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж життя, розвитку професійної кар’єри, підприємництва та самозайнятості;
 • розробити гнучкі методи набору учнів з метою залучення до навчання не лише сільської молоді, а й інших соціальних та вікових категорій;
 • покращити методи набору персоналу та підвищення кваліфікації на всіх рівнях; створити умови для можливості покращення кар’єрних перспектив та професійного визнання;
 • налагодити більш тісні зв’язки з підприємствами й службами зайнятості з метою задоволення реальних потреб регіону або країни через адаптацію навчальних програм та методів викладання;
 • розробити розширені методи аграрної освіти, адаптовані до потреб різних цільових груп населення (семінари, тренінги, консультації). Особливий акцент слід зробити на наданні розширених освітніх послуг фермерам та фахівцям, які задіяні у сільському господарстві.

Результати дослідження увійдуть у спільний аналітичний звіт для трьох країн Східного партнерства Грузії, Молдови та України з метою визначення спільних проблем та можливих рішень для них.

Донцова Олеся

ГО «Центр транскордонного співробітництва»

ctsorgua22@gmail.com

www.cts.org.ua

Довідково: проект «Сприяння регіональній професійній освіті у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій в країнах Східного партнерства» отримує підтримку через схему регрантингу Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та фінансується Європейським Союзом в рамках його підтримки громадянського суспільства в регіоні. У рамках схеми регрантингу Форум громадянського суспільства Східного партнерства підтримує проекти своїх членів, які сприяють досягненню місії та цілей Форуму. Загальна сума для конкурсу 2018 року складає 250 000 євро. Гранти доступні для ОГС країн Східного партнерства та країн ЄС. Основними напрямками підтримки є демократія та права людини, економічна інтеграція, навколишнє середовище та енергетика, контакти між людьми, політика в галузі соціальної та трудової політики.

Проект спрямований на покращення регіональної професійної освіти у сфері сільського господарства країн Східного партнерства. Метою даної ініціативи є вивчення потреб регіональної професійної освіти аграрного спрямування, розробка рекомендацій щодо подальшого вдосконалення програм професійної освіти на регіональному рівні у країнах-учасницях Східного партнерства (зокрема, Україні, Молдові та Грузії), а також просування реформ у країнах Східного партнерства у сфері професійної освіти, посилення регіональної співпраці та ефективного формування державної політики.